Dịch vụ Internet lease line


Get Started

banner-2

Dịch vụ Internet lease line

  • Mô hình kết nối :

27

  • Dịch vụ Internet trực tiếp: Leased Line Internet là dịch vụ đường truyền Internet có cổng kết nối quốc tế riêng biệt dành cho các văn phòng, công ty có yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ.

Khác với kết nối Internet thông thường, đường truyền kênh thuê riêng có thể cung cấp mọi tốc độ từ 128 Kbps đến nxGbps với cam kết tốt nhất về độ ổn định và tốc độ kết nối.

  • Đặc điểm:
  • Tối đa hoá tốc độ kết nối và thời gian kết nối.
  • Tiết kiệm chi phí: Cước phí hàng tháng được quản lý chặt chẽ, không cước phụ trội và việc nâng cấp lên tốc độ cao hơn hay thay đổi cấu hình hệ thống sẽ trở nên dễ dàng hơn bởi không cần phải đầu tư thiết bị mới.
  • Ứng dụng các công nghệ như Mạng riêng ảo (VPN), Hội thảo từ xa (Video Conferencing), điện thoại Internet (IP Phone) trở nên dễ dàng và tiện dụng hơn. Tự cập nhật, kiểm soát các thông tin trên Website của mình.
  • Có thể cho phép các máy khách truy nhập từ xa.
  • Hỗ trợ kỹ thuật: Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp 24/24.
  • Đối tượng khách hàng: Thích hợp cho các Bộ, sở ban ngành, các doanh nghiệp tổ chức qui mô vừa và lớn, các doanh nghiệp FDI. Khách hàng kết nối với Intemet bằng đường truyền trực tiếp, an toàn với chất lượng và tốc độ cao.