DỊCH VỤ DATACENTER

Giới thiệu về dịch vụ data

CƠ SỞ HẠ TẦNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU HANELCOM

An ninh 24/7
Camera toàn bộ bên ngoài và bên trong 24/7 với xác thực thẻ từ
Diện tích 300+ m2
đảm bảo sức chứa 120 tủ rack và 2.000 máy chủ và sẵn sàng mở rộng
Trung tâm vận hành - NOC
Hệ thống quản trị hạ tầng và vận hành mạng đảm bảo giám sát 24/7
Hệ thống Network
Mạng core kết nối peering với tất cả các ISP lớn trong nước và quốc tế
Tiêu chuẩn quốc tế
DC tiêu chuẩn Tier 3
Hệ thống điện - điều hòa
Thiết kế n +1 đảm bảo duy trì hệ thống server hoạt động ổn định 24/7

ĐỐI TÁC