Dịch vụ tích hợp hệ thống

[section_title desc=”Giới thiệu về dịch vụ tích hợp hệ thống”]DỊCH VỤ TÍCH HỢP HỆ THỐNG[/section_title]
[image_box image=”2722″ title=”Dịch vụ tư vấn và triển khai mạng LAN” link=”https://hanelcom.vn/tu-van-va-thiet-ke-mang-lan/”][/image_box][image_box image=”2733″ image_style=”circle” title=”Tư vấn triển khai các dịch vụ mạng” link=”https://hanelcom.vn/tu-van-thiet-ke-trien-khai-dich-vu-mang-thong-tin/”][/image_box]
[image_box image=”2732″ title=”Dịch vụ tư vấn triển khai mạng WAN” link=”https://hanelcom.vn/tu-van-thiet-ke-mang-wan/”][/image_box][image_box image=”2738″ image_style=”circle” title=”Tư vấn triển khai hệ thống mạng – đa dịch vụ” link=”https://hanelcom.vn/tu-van-thiet-ke-trien-khai-he-thong-mang-da-dich-vu/”][/image_box]
[image_box image=”2730″ image_style=”rounded” title=”Tư vấn triển khai Wireless, camera” link=”https://hanelcom.vn/tu-van-thiet-ke-trien-khai-he-thong-wireless-camera/”][/image_box][image_box image=”2748″ image_style=”circle” title=”Tư vấn triển khai hệ thống quản trị hệ thống thông tin” link=”https://hanelcom.vn/tu-van-thiet-ke-trien-khai-he-thong-quan-tri-thong-tin/”][/image_box]
[section_title animation=”fadeInLeft”]Giá trị dịch vụ Hanelcom[/section_title]
[icon_box icon=”fa fa-align-justify” icon_position=”left” border_circle=”true” bg_color=”#a3a3a3″ title=”Công nghệ tiên tiến nhất” animation=”fadeInLeft”]các đối tác hàng đầu thế giới mang tới Việt Nam các công nghệ tiên tiến với mô hình dịch vụ đa dạng: Software as a Service[/icon_box][icon_box icon=”fa fa-gears” icon_position=”left” border_circle=”true” bg_color=”#a3a3a3″ title=”Đối tác hàng đầu thế giới” animation=”fadeInLeft”]Có nhiều đối tác lơn, hàng đầu trên thế giới[/icon_box]
[icon_box icon=”fa fa-cloud” icon_position=”left” border_circle=”true” bg_color=”#a3a3a3″ title=”Hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7″ animation=”fadeInRight”]Đội ngũ kỹ thuật được đào tạo bài bản, đầy đủ chứng chỉ quốc tế luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7[/icon_box][icon_box icon=”fa fa-desktop” icon_position=”left” border_circle=”true” bg_color=”#a3a3a3″ title=”Trung tâm vận hành – NOC” animation=”fadeInLeft”]Hệ thống quản trị hạ tầng và vận hành mạng đảm bảo giám sát 24/7,[/icon_box]

ĐỐI TÁC

[images_carousel images=”2572,2573,2574,2575,2576,2577,2578″ number=”6″ animation=”fadeInDown” image_size=”full”]