DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Cơ sở hạ tầng Viễn Thông Hanelcom

Dịch vụ 64 tỉnh thành
Khả năng cung cấp cho khách hàng dịch vụ kênh truyền toàn quốc.
Hạ tầng quang 100%
Hạ tầng hiện đại được quang hoá 100%
Kết nối Quốc tế đa hướng
Kết nối quốc tế qua 2 cáp quang biển AAG, cáp đất liền.
Back up chủ động
Chủ động backup tuyến đảm bảo dịch vụ liên tục và thông suốt.
Trung tâm vận hành - NOC
Hệ thống quản trị hạ tầng và vận hành mạng đảm bảo giám sát 24/7,
Kết nối trực tiếp
Kết nối peering trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ lớn như: Facebook, Google, …..

 

ĐỐI TÁC