Dịch vụ viễn thông

[section_title]DỊCH VỤ VIỄN THÔNG[/section_title]
[image_box image=”2602″ image_style=”circle” title=”Kênh thuê riêng quốc tế (IPLC)” link=”https://hanelcom.vn/kenhtruyentrongnuoc-quocte/”][/image_box][image_box image=”2600″ image_style=”circle” title=”Internet Leaseline” link=”https://hanelcom.vn/dich-vu-internet-leaseline/”][/image_box]
[image_box image=”1988″ image_style=”circle” title=”Kênh thuê riêng trong nước” link=”#”][/image_box][image_box image=”2601″ image_style=”circle” title=”Internet cáp quang FTTH” link=”https://hanelcom.vn/dich-vu-ftth/ “][/image_box]
[image_box image=”2607″ image_style=”circle” title=”Dịch vụ IP Transit” link=”https://hanelcom.vn/dich-vu-ip-transit/”][/image_box][image_box image=”2603″ image_style=”circle” title=”Dịch vụ truyền số liệu nội hạt – liên tỉnh – quốc tế” link=”https://hanelcom.vn/dich-vu-truyen-so-lieu-noi-hat-lien-tinh-quoc-te-mplsvpn/”][/image_box]
[section_title animation=”fadeInLeft”]Cơ sở hạ tầng Viễn Thông Hanelcom[/section_title]
[icon_box icon=”fa fa-align-justify” icon_position=”left” border_circle=”true” bg_color=”#a3a3a3″ title=”Dịch vụ 64 tỉnh thành” animation=”fadeInLeft”]Khả năng cung cấp cho khách hàng dịch vụ kênh truyền toàn quốc.[/icon_box][icon_box icon=”fa fa-gears” icon_position=”left” border_circle=”true” bg_color=”#a3a3a3″ title=”Hạ tầng quang 100%” animation=”fadeInLeft”]Hạ tầng hiện đại được quang hoá 100%[/icon_box][icon_box icon=”fa fa-refresh” icon_position=”left” border_circle=”true” bg_color=”#a3a3a3″ title=”Kết nối Quốc tế đa hướng” animation=”fadeInRight”]Kết nối quốc tế qua 2 cáp quang biển AAG, cáp đất liền.[/icon_box]
[icon_box icon=”fa fa-cloud” icon_position=”left” border_circle=”true” bg_color=”#a3a3a3″ title=”Back up chủ động” animation=”fadeInRight”]Chủ động backup tuyến đảm bảo dịch vụ liên tục và thông suốt.[/icon_box][icon_box icon=”fa fa-desktop” icon_position=”left” border_circle=”true” bg_color=”#a3a3a3″ title=”Trung tâm vận hành – NOC” animation=”fadeInLeft”]Hệ thống quản trị hạ tầng và vận hành mạng đảm bảo giám sát 24/7,[/icon_box][icon_box icon=”fa fa-mobile” icon_position=”left” border_circle=”true” bg_color=”#a3a3a3″ title=”Kết nối trực tiếp” animation=”fadeInRight”]Kết nối peering trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ lớn như: Facebook, Google, …..[/icon_box]

 

ĐỐI TÁC

[images_carousel images=”2572,2573,2574,2575,2576,2577,2578″ number=”6″ animation=”fadeInDown” image_size=”full”]